Володарський ясла-садок №3 "Ромашка"
 
 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
за ІІІ квартал 2017 р.
                 
ЗВІТ        
                          коди
Установа Комунальний заклад Нікольський ясла-садок №3 "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544146
Територія 215 см. Нікольське за КОАТУУ 1421755100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган  з питань освіти і науки,молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн, коп.                            
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 330 250,00 3 128,38 - - - 105 504,39 Х Х Х Х 36 057,70 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 311 250,00 Х Х Х Х 86 504,39 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 19 000,00 Х Х Х Х 19 000,00 Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 330 250,00 Х Х Х Х Х 72 575,07 - - - Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 330 250,00 Х Х Х Х Х 72 575,07 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 330 250,00 Х Х Х Х Х 72 575,07 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 19 000,00 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 311 250,00 Х Х Х Х Х 72 575,07 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,
      №2м)            
за ІІІ квартал 2017 р.        
                коди        
Установа Комунальний заклад Нікольський ясла-садок №3 "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544146        
Територія 215 см. Нікольське за КОАТУУ 1421755100        
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                     
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган  з питань освіти і науки,молоді та спорту        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта        
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 559 865,55 2 152 927,55 - 1 817 418,00 1 559 998,83 257 419,17        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 559 865,55 - - 1 817 418,00 1 559 998,83 257 419,17        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 679 243,00 - - 1 153 518,00 1 073 075,34 80 442,66        
Оплата праці  2110 040 1 379 856,00 1 046 300,00 - 948 934,00 868 491,34 80 442,66        
  Заробітна плата 2111 050 1 379 856,00 - - 948 934,00 868 491,34 80 442,66        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 299 387,00 226 005,00 - 204 584,00 204 584,00 -        
Використання товарів і послуг 2200 080 877 222,55 - - 660 500,00 485 926,91 174 573,09        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 367 315,00 - - 283 015,00 257 015,00 26 000,00        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -        
Продукти харчування 2230 110 177 262,55 177 262,55 - 72 340,00 72 339,97 0,03        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 127 344,00 - - 118 344,00 5 620,44 112 723,56        
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 205 301,00 205 301,00 - 186 801,00 150 951,50 35 849,50        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5 000,00 - - 5 000,00 2 989,48 2 010,52        
  Оплата електроенергії 2273 180 60 301,00 - - 41 801,00 41 801,00 -        
  Оплата природного газу 2274 190 140 000,00 - - 140 000,00 106 161,02 33 838,98        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 3 400,00 - - 3 400,00 996,58 2 403,42        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X 498 059,00 X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          Л.П.Цапок          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         А.С.Ушуллу          
"10"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         

Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)       01
Установа Комунальний заклад Нікольський ясла-садок №3 "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544146
Територія 215 см. Нікольське за КОАТУУ 1421755100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки за КОДУ 01084
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 1 817 418 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 82 271 -
Доходи від продажу активів 2030 19 000 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 1 918 689 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 8 082 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 8 082 -
Усього доходів 2200 1 926 771 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 1 586 150 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 72 575 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 997 -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 1 659 722 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 8 082 -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 8 082 -
Усього витрат 2380 1 667 804 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 258 967 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 1 667 804 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
                     
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - -  
Неподаткові надходження 2550 - - - - 311 250 338 332 113 587  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - -  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - -  
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - -  
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 311 250 338 332 113 587  
Бюджетні асигнування 2555 2 152 928 2 152 928 1 817 418 -335 510 - 142 000 142 000  
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - -  
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - -  
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - -  
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - -  
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - -  
Інші надходження 2585 - - - - - - -  
Усього доходів  2600 2 152 928 2 152 928 1 817 418 -335 510 311 250 480 332 255 587  
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 1 153 688 1 272 305 1 073 075 -199 230 - - -  
Використання товарів і послуг 2620 56 301 877 223 485 927 -391 296 311 250 338 332 80 657  
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - -  
Поточні трансферти 2640 - - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - -  
Інші поточні видатки 2660 1 000 3 400 997 -2 403 - - -  
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - -  
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - 142 000 140 430  
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - -  
Усього витрат 2780 1 210 989 2 152 928 1 559 999 -592 929 311 250 480 332 221 087  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790   - 257 419 257 419 - - 34 500  
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 868 491 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 204 584 -
Матеріальні витрати 2840 585 650 -
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 997 -
Усього 2890 1 659 722 -
                     
Керівник (посадова особа)         Л.П.Цапок
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         А.С.Ушуллу
  (підпис)       (ініціали та прізвище)

Пріоритетні напрямки роботи ясла-садка:

  • зміцнення здоров'я дітей, підвищення фізичної активності дошколят;
  • формування життєвої компетентності дітей;
  • встановлення тісної взаємодії дитячого садка та сім'ї;
  • формування у дошколят пізнавальної, трудової, ігрової діяльності;
  • формування мовленнєвої компетентності дошкільників;
  • розвиток творчих здібностей дошкільників.

Основні задачі ясла-садка:

  • формувати професійну компетентність педагогів, вміти володіти сучасними педагогічними технологіями;
  • використовувати нетрадиційні форми роботи з дітьми, мати високій професіоналізм, творчість.

Модель взаємодії сім'ї та ясла-садка:

  • сприяти формуванню психолого-педагогічного світогляду батьків;
  • активізувати увагу та підвищити інтерес батьків до проблем дошкільників в дитячому закладів та вдома.

Новини


Всі новини